1. การฟื้นฟูผู้ป่วยเด็กพิการ             รศ.พญ.ศรีนวล ชวศิริ

2. การอาบน้ำเด็ก                               พว.รวมพร พินิจพงศ์  

3.การตรวจประเมินพัฒนาการ         รศ.พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ 

และความสามารถ และการ
ตรวจประเมินโดยใช้แบบทดสอบ
มาตรฐาน

4. ผู้ปกครองควรทำอย่างไร             ก.บ.สุพรรณิการ์ ธรรมสอน 

เมื่อลูกมีปัญหาสายตาและ
การมองเห็น

5. โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด            ผศ.พญ.วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์ 
           
เมนู
ผู้เข้าชม

สถิติวันนี้
สถิติเมื่อวาน
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
44 คน
28 คน
408 คน
3898 คน
13426 คน

เริ่มเมื่อ 2015-03-10
ติดต่อผู้ดูแล
02-419-9849Copyright (c) 2006 by Pedrehab siriraj